ETTL

Eesti Tantsu- ja Tsirkuseteraapia Liidu missioon on riskirühma kuuluvate inimeste heaolu  ja rahuldust pakkuv elu, töövahendina selleks kasutame kaasamist ja tsirkusekunste kombineerituna erialaste teadmistega.
Tsirkusekunst on tõhus vahend püsivate ja positiivsete muudatuste juurutamiseks, kuna ta koondab ühtseks tervikuks sotsiaalse ja isikliku arengu, kunstilise väljundi ning haridusliku komponendi. Sotsiaalne- ja teraapiline tsirkus sisaldab välisel vaatlusel positiivset energiat, rõõmu ja tsirkuseoskuste õppimist, mille sisuline kasu on, ikka lähtuvalt sihtgrupi vajadustest, eduelamused ning kogemus riskide- ja vastutuse võtmisest turvalises keskkonnas, sotsiaalsete oskuste õppimine, emtotsioonide juhtimine, kognitiivsete ja motoorsete oskuste areng, traumaatilistest kogemustest väljatulemine.
Meie artistid (kliendid) on erinevas vanuses (kuigi peamiselt täiskasvanud ja vanurid) erivajadusega inimesed (füüsiline, psüühiline, vaimne puue, õpiraskused jmt) ning nendega tegelevad töötajad või lähedased.
Meie tegevused: korraldame ja viime läbi osalustsirkuse projekte, avalikke etendusi, koolitusi, nõustamisi, festivale, pakume võimalust praktiseerimiseks üliõpilastele ning supervisiooni või nõustamist spetsialistile.
Meie visioon on olla tunnustatud partneriks sotsiaal- ja haridusvaldkonnas tegutsevatele organisatsioonidele ning tagada sotsiaalsele ja teraapilisele tsirkusele võrdväärne koht teiste sekkumiste seas.
Sotsiaalne ja teraapiline tsirkus on ülemaailmselt kasutatav tõendus- ja teaduspõhine metoodika. Loe juurde meie poolt kirjutatud Wikipedia artiklist ja teadusuuringutest SIIT.

Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit asutati aastal 2010 Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia suuna õppejõu Helena Ehrenbuschi, tudengite Kaili Puussepp, Marit Voog, Tatjana Koval ning tegevusterapeut Ain Klaasseni poolt.

Juriidiliseks vormiks on MTÜ, mille juhatusse kuuluvad täna Helena Ehrenbusch, Ain Klaassen ja Kaili Puusepp. 
​Liidu peakorter asub Luidja tsirkusetalus Hiiumaal, kuid me tegutseme üle Eesti ja maailma.
Lähtume oma töös iga spetsialisti erialastest eetikajuhistest.
Meie ühiste põhiväärtuste alla kuuluvad:
* konfidentsiaalsus – väärtustame ja hoiame turvalisust ning usalduslikke suhteid;
* professionaalsus – lähtume nii oma erialastest teadmistest kui tsirkusega kaasuvatest pädevustest;
* teaduspõhisus – sotsiaalne tsirkus ja tsirkuseteraapia on maailmas tunnustatud meetod (vt tõenduspõhisus); ning
* tuginemine kogemustele ja parimatele praktikatele.

​Meie rahastamine toimub projektipõhiselt. Liit ei teeni kasumit, kogu laekuv tulu on suunatud tegevuste läbiviimisele ja tegevusteks vajalike vahendite soetamisele. (vaata ka koostööpartnerid
ETTL on Eesti Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskuse ja VATEK liige ning oleme liitunud Mitmekesisuse kokkuleppega.

Tsirkuse TELLIMISEKS võta meiega ühendust

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.