TSIRKUSEKUNST

SCHOKOKABOOM koduleht – KLIKKA SIIA!

Tere tulemast! Meie oleme DUO SCHOKOKABOOM
Meie menüüst võite leida:
* kaasaegse TULETEATRI etendused
* TSIRKUSEETENDUSED
täiskasvanutele
* TÄNAVAKUNSTI
etendused
​*
SPETSIAALSELT TEIE ÜRITUSELE LOODUD ETENDUS
* OSALUSTSIRKUSE etendused 
* TÖÖTOAD

 

Welcome, we are the Duo Schokokaboom!
Our menu contains:
*
Contemporary FIRE THEATRE PERFORMANCES
* CIRCUS
PERFORMANCES for adults
* STREET ART
PERFORMANCES
* ​
PERFORMANCE DESIGNED FOR YOUR SPECIFIC EVENT
* Participation PERFORMANCES
* ​
WORKSHOPS

Etendused / Performances

Totally Dangerous
fakiirishow – fakir show
FireWaterTale
visuaalne tuleteater – visual fire theatre

Öösel
visuaalne teater – visual theatre

Here & There!
osalustsirkuse etendus – participation circus performance
Talve tsirkus
tsirkuse etendus – circus performance
Kus on minu šokolaad?
osalustsirksue etendus – participation circus perfomance

Etendused tellimusel / ​Customised shows

 

​Meie oleme SCHOKOKABOOM – rahvusvaheline grupp, mis sündis 2013 aastal Hiiumaal tänu Parimale Šokolaadikoogile, mida eales nähtud. Sellest ajast peale on Schokokaboom loonud imelisi etendusi, töötubasid ja sündmusi. Erinevused meie haridustees ja kogemustes on lisanud vürtsi ja värve meie suurematele festivalidele, etendusele ja ka sellistele projektidele, mis tehtud puhtalt lõbu pärast.

Schokokaboom on segu sotsiaalsest tsirkusest, mille nähtav osa on avalikud etendused, klounimaailmast ja tsirkusetantsudest, tule-etendustest ja fakiiri showdest, kehateadlikkuse ja professionaalse tsirkuse töötubadest.

Tellimine ja infopäringud e-postiga: schokokaboom ät gmail.com või kontaktivormil lehekülje allosas.
Leia meid FBs ja Instagrammis #schokokaboom


 

 

 

 

We are SCHOKOKABOOM – an international group, born in Hiiumaa in 2013, inspired by the Greatest Chocolate Cake ever. Schokokaboom has been creating amazing performances, workshops and shows throughout its existence. Variations of our educations and experiences create the colours of our bigger festivals, performances and fun projects.

​Schokokaboom is the social circus, showings, clowning and circus, dance, fire performances and fakir shows, body awareness and circus workshops.

Booking and information by email: schokokaboom ät gmail.com or through the contact formula at the bottom of the page.


Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.