Kus on minu šokolaad?

Picture

Tsirkus Schokokaboom Jeee

osalustsirkuse etenduskus saalisviibijail on võimalus kaasa lüüa ja või hea õnne korral ka staariks saada.

Etendus on mõeldud ennekõike vanusele 4 – 14, kuid sobib kõikidele, kes naudivad värve ja tsirkust. Kestvus on 45 – 50 minutit.

Vaataja reisib koos Helena, Uli ja Ainiga šokolaadi otsides kuni Lapimaani välja. Laval näeb maailma suurimaid mune munevat kana, kung fu maailmameistrit ning luksuslikku gurmeerestorani. Lisaks paistab ilusaim päike, mida eales nähtud, puhub tuul ja lainetab meri.

Meie parimad näitlejad ja artistid istuvad publikus, kelle abi läheb muuhulgas vaja maailma kõige olulisema tegevuse õnnestumiseks

see on aplaus iseendale ja teistele!

Circus Schokokaboom Jeee 

​In this Circus, everybody will be taken on a journey to the big world of circus and stars.
This participatory performance is fitting the most for the age of 4 – 14 and all others who like colours and circus. Duration 45 – 50 min.

The Big Chocolate search will bring Helena, Uli, Ain and all of the audience from South to North. On this trip, You will meet the Hen, who lays the biggest eggs in the World, the World Champion of Kung Fu, and we even visit the Gourmet Restaurant. The most beautiful Sun will be shining, accompanied by the Breeze and soft touch of Sea Waves.

This Circus gives everybody the experience that performance is not only for watching, it is also for taking part and being more than only an audience.
And there is a lesson for the most important thing in the whole whole world –

…the applause to the others and ourselves!

Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.