Tsirkusetalu

KULTUURIELAMUSED JA SOTSIAALNE TSIRKUS

Lepiku talu Luidja poe kõrval on juba üle saja aasta kuulunud Helena perekonnale. Helena tõi Luidjale muuhulgas kaasa tsirkuse, palju huvitavaid ideid ning inimesi. Aastal 2008 toimus Luidjal tsirkuselaager erivajadustega inimestele, mis päädis võimsa tuleteatri etendusega. Ühest sündmusest sai teine, suvistele etendustele lisandusid talvised, tasapisi arenes visioon tsirkuse ja maaelu mõnusast koostoimest ning külarahva suu läbi sündis talu kaubamärgina kasutatav nimi –  Luidja Tsirkusetalu.
​Luidja Tsirkusetalu peamised tegevussuunad on tsirkusekunst selle erinevates avaldusmisvormides, tuleteater, sotsiaalne tsirkus ning maaelu elavdamine ja rikastamine kunsti ja loovuse kaasabil. Me loome kohapaikseid etendusi Hiiumaal ja mandrimaal, korraldame kogukonda kaasavaid üritusi, toetame keskkonnasõbralikku mõtlemist läbi taaskasutuskunsti ja elustiilivalikute, korraldame ja viime läbi õpitubasid kõige eelneva edasiandmiseks. Meie kõige uuem arendus on maastikuinstallatsioon \”Riburada\” metsamõngude park, kus lisaks sisukale vaba aja veetmisele saab ka tutvuda kohaliku taimestikuga ning nautida kunsti, kui see aastaks 2024 lõplikult valmis saab.
Luidja Tsirkusetalu kaubamärgi all tegutsevad etendustrupp Schokokaboom ning  MTÜ Eesti Tantsu- ja Tsirkuseteraapia Liit. 

 


Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.