KehaKeel töötuba

Keha ja liikumine professionaali tööriistakastis

BODY LANGUAGE AS A TOOL

​…is a professional development course for everybody working with people or willing to know better their ​inner potential.

Body language is a key to success in business, art, and social relations. In the communication process, 55% of the information is transferred through body language, 38% through vocal channels and only 7% by words. This means the body plays a crucial role in communication.

This course run by Helena Ehrenbusch and Ulrike Jäger will give you an understanding of bodily signals, a new perspective on self-presentation, and tools to incorporate greater awareness and somatic understanding in your set goals in a creative and safe environment.
Using body language as a tool can be a profit for organisations in personal leadership, solving problems and leading negotiations. Self-conscious employees can serve clients better through conscious decisions and integrity.

In the course, we think of the questions:

 • What do our bodies say about us?
 • How to understand body language?
 • How to send out positive messages?
 • How to reflect on the gap between what
 • we feel and wish to express and what is needed to say?
 • How to make a favourable impression?

Self-Presentation Bodywork course offers:

 • creative self-expression
 • understanding how other people perceive us
 • exercises to bring the best out of ourselves
 • reflection for raising self-awareness

Variety of themes covered in the course:

 • Body (awareness) work
 • Authentic body
 • Non-verbal messages
 • Giving and taking feedback
 • Taking time

Helena Ehrenbusch (Estonia), psychologist/trainer/supervisor/coach and dance artist.
Ulrike Jäger (Germany) trainer and clown/circus artist.


Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.