Tsirkusetantsud

 

Picture

Autor: Kalmer Allik

DANCES in CIRCUS

Everybody can dance. Can everybody dance? 

How to make a dance, which is easy enough to memorise for people, who have motor, cognitive and/or sensor problems?

How to make it look aesthetical and at the same time easy enough to bring joy?

How to make a dance in a very limited time frame?

How to make everybody join in, when people are afraid to look stupid or are convinced, that their bodily expressions have very big limits?

Why dancing is a very effective intervention?

Dances with Circus Schokokaboom

Circus Schokokaboom works with persons from the age of 4 till 104, but mostly with various types of adult handicapped people (mental, psychiatric, elderly, physical), and also children with different types of handicaps (blind, death, physical, mental) and/or problematic behaviour.

Circus with Schokokaboom means an invitation to a coloured world – a special atmosphere of joy and fun. We create our workspace from what everybody brings to the circus. During the process we learn to know each other and practice specific circus skills, we play, eat, drink relax and have fun together. In the end, we perform, which always means a public showing. And earn the most important thing in the circus and in life…applause.

Dances are an important part of our programs. They bring joy and energy and support the creation of a performance atmosphere. The idea behind using dances in our programs is to have a shared experience of moving, which helps to create the team feeling, allows us to find out new things about ourselves and other persons, and teaches us to notice and give back.

In our workshop, we would like to share our experiences in a practical way. We invite the participants to the coloured world of Circus Schokokaboom, dance and play together and give answers to the questions above.

Circus is a multidisciplinary art form. Circus arts are fun, challenging and physically demanding. The huge variety of activities allows people with different skills, conditions, statuses, interests, ages, etc to join the circus and experience success. Positive and empowering experiences support the benefits of physical, emotional, cognitive and mental health, and facilitate social inclusion.

Circus Therapy uses circus arts as a form of therapy for people who are struggling with issues like low self-esteem, behavioural concerns, learning problems, and physical challenges, but it also helps to develop and encourage self-expression and exercise for healthy people.

Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.