Koostööpartnerid

Täname südamest kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, tööandjaid ja koostööpartnereid, ​kes on aidanud meil saada sellisteks nagu me praegu oleme!

Tsirkusepood on eesti esimene Tsirkusevahendite e-pood.
Svetlana Reinmets perega
Lizzy McPretty im Swingerclub
Patrick Schanze

Tsirkus JEEE!
Circus Bombastico
Circus Tutti
Rasselbande
Dan Le Man
​Open Tsirkus Stage
Tsirkusestuudio Folie
Omatsirkus

Tohvri Hooldekodu
Emmaste Noortekeskus
​MTÜ HENK
SORPP Noorte Koostöö
SA Maarja Küla
MTÜ Viljandimaa SINGEL
Kärdla Ühisgümnaasiumi Kõpu Õppekoht
Võru Järve Kool
Tallinna Tondi Põhikool

Tallinna Ülikool
Tallinna Vaimse Tervise Keskus
Tallinna Psühhiaatriahaigla
Tallinna Lastekodu
Tallinna Tugikeskus JUKS

Hiiumaa vald (endine Hiiu vald, endine Kõrgessaare vald)
Hasartmängumaksu nõukogu
Diakonie Mitteldeuschland 

Viskoosa Diakoonia Riideringlus ja Larissa
Hiiumaa Ametikool
Lauka Saeveski

PicturePicture

Picture

Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.