Helena

 

Tere! Minu nimi on Helena Ehrenbusch. Ma olen tantsija (aastast 1982), tsirkuseartist, koreograaf-lavastaja ja Eesti kõige staažikam, järjepidevalt tegutsenud tuleartist (aastast 2005).
Ma mõtlen nii, et keha on inimese elulooraamat ja liikumine kui peatükid sellest raamatust. Ainus küsimus on, kas raamatu omanik või lugeja mõistab selle raamatu keelt. See on teema, mis mind köidab ja mida ma olen õpetanud nii ülikooli õppejõuna, lektorina kui töötubades.
Oma hariduse olen ma saanud akadeemilisi kanaleid pidi nii Eestist kui välismaalt, õppinud kaasaegset tantsu, balletti, kontaktimprovistasiooni, teatrikunstile omaseid lavatehnikaid ja liikumisi, Rudolf Labanit, autentset liikumist, ja hästi palju muud. 

Ma olen elukutselt veel psühholoog, superviisor/coach, koolitaja, loomemajanduse ettevõtte Luidja Tsirkusetalu juht, tsirkusetrupi Duo Schokokaboom liige, maastikuehitaja ja kuidagi on läinud nii, et ma olen kõik oma elukutsed sidunud liikumisega.

————————————————————————————–
Hello. My name is Helena Ehrenbusch. I am a dancer (since 1982), circus artist, choreographer-director and fire artist with the longest career in Estonia (since 2005).
I think that body is our life-book and our movement and gestures are the chapters of this book. The only question is, if the author or the reader know this language?  This is a theme, that really excites and interests me, so that I have been teaching it in universities, courses, workshops.
My education has reached me through academic channels, as well as from various studies in contemporary dance, contact improvisation, stage movements and presence techniques, corporal mime, Rudolf Laban, authentic movement and more.

 

Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.