Kyladepaev

 

XV KÕPU POOLSAARE KÜLADE PÄEV

Luidja Tsirkusetalu oli uhke võimaluse üle aidata kaasa sellise suure ja võimsa ürituse teoks saamisele. Päev täis vanu traditsioone, tegevusi kõikidele eagruppidele ja kõigi aegade külastajaterekord, ehk kokku loeti hinnanguliselt 900+ inimest. Räägitakse, et just tänu sellele küladepäevale otsustas Vesihiidlase kamp vanad poeruumid taas kasutusse võtta ja tänavune suvi näitas, et tegemist on ühe ülipopulaarse restoraniga siin Kõpu kandis! 🙂

Tänud artistidele ja vedajatele!
Mironoff Show (tsirkus)
Sõpruse Puiestee (bänd, muusikaline meelelahutus)
LizzyMcPretty im Swingerclub (bänd, muusikaline meelelahutus, unustamatu küladepäeva hümni arranžeering)
Kabala Segakoor Raplamaalt
Evelyn Pähn ja Maimu Luidjalt (Luidja teemaline viktoriin)
Robin Niidas ja Miko Malk Kõpust (külamängud)
Lasse Mark (diskor)
Sveta Reinmets Kõpust ja Juta Ülemaantee Kopalt (päevajuhid)

Suured tänud tiimile:
Sveta Reinmets: küladepäeva idee autor, õhtujuht, hindamatu ideedegeneraator, pidev kaasamõtleja
Evelyn Pähn kogu perega: peaorganisaator; hindamatu kontaktidelooja, külasupimeister
Juta Ülemnaantee: organisaator, väsimatu energiapomm, õhtujuht
Liisi Aron kogu perega: organisaator, kontaktidelooja, heinapalliideeautor
Luule Oppi : lasteala, keeletoimetaja, kaasamõtleja
Anneli Mauer: lasteala, pingid

Stella: lasteala, kaasaelaja
Maimu ja Taimi: Luidja küla hing(ed) ja toimetajad
Talgulised: kõik eelnimetatud + Rein, Aivar, Jüti Ratas koos lapsepõlvesõbraga, Lea
​Vabatahtlikud pritsumehed Kõpust
Ja kõik teised Luidja, Kopa ja Villamaa küla inimesed, kes olid olemas 

Meie sponsorid:
Hiiu Käsitööõlu
Vana-Torokse talu
*****
​Tormiranna talu
Liivaluite talu

Lembit Lühi
Perekond Pähn
Kaks suvehiidlaste talu Luidjalt
Metria OÜ
Tundmatuks jääda sooviv taluomanik
Perekond Liivak
Neeme Kasser
Luidja Tsirkusetalu
******
Hiiu vald
KÜSK

Klikka pildil ja loe edasi

OTSUS nr 13-21.2/22/2225 alusel sai Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse osalise rahuldamise ning toetuse määramise osaliseks.

Projekti nimi: Luidja tsirkusetalu residentuuri kultuuripark ehk RIBURADA METSAMÄNGUDE PARK

Projekti peamine eesmärk on luua vaba aega sisustav, aktiivsust ja loovust soodustav, kultuurisündmuseid pakkuv, kohapaikset keskkonda ja liigirikkust tutvustav, kohaturundust võimaldav keskkond peredele, gruppidele, turistidele, kohalikele elanikele.
Projekti kaudsem eesmärk on aidata kaasa Kõrgessaare piirkonna elujõulisuse jätkusuutlikule arendamisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks.
Pargi loomine toob kokku spetsialistid kolmest erineva kogemusega sotsiaalse ettevõtluse vormist. See annab võimaluse vahetada teadmisi ja kogemusi, rikastada oskustebaasi. Hiiumaal tegutsev Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit saab omakorda neid teadmisi kohapeal jagada ja kasutada.
Kultuuripargi loomisel/ehitamisel kohtuvad omavahel erinevate valdkondade spetsialistid (kunstnikud, maastikuehitajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jmt), erivajadusega inimesed ja kohalikud vabatahtlikud, mis võimaldab valdkondade ülest koostööd parima tulemuse huvides.
Samuti toetab park seda külastavate inimeste ühistegevustes osalemist.

PROJEKTI OODATUD TULEMUSED
​Riburada metsamängude park sisaldab püsiinstallatsioone ja tegevusi, mis moel või teisel peegeldavad kohapaikset kultuuri, looduslikke eripärasid, pakub võimalusi elamuste kogemiseks, kehaliseks aktiivsuseks, hariduseks, mõtteviisi muutumiseks aastaringselt.
Park koosneb nelja tüüpi mängudest (sensomotoorika, aglity treening, sotsiaalsed ja mõttemängud), taimerajast, skulptuuridest ja taiestest, neid ühendavatest radadest ja vaadetest. Suurem osa nähtavast loomingust pärineb ringmajanduse produktidest.
Pargis korraldatakse sündmusi, mis tutvustavad pargi võimalusi, toovad kokku kunstnikke, võimaldavad kaasamist ja integratsiooni erinevate võimetega inimestele. 
Park on avatud avalikkusele kindlate sündmuste raames (näiteks avatud talude päev). Riburada metsamängude parki on igaühel aastaringselt võimalus eelnevalt broneerida.